Design & Logo

Design & Logo

 

 

Et illustruelt og direkte budskap er vesentlig for en god formidling av tjenester og produkter. Det må tydelig formidles hva som kan tilbys, og budskapet må sees som effektivt og nødvendig.

 

 

Mange har et godt fokus på hva de ønsker å formidle som sine sterke sider, uten alltid å fokusere på kundens behov. Det første steget i markedsføring er å avdekke et behov. Dersom det ikke blir funnet, må dette skapes.

 

Menneskets hjerne fungerer på en bildebasert måte. Det er derfor viktig å pressentere et bilde som både er tydelig og lett errindelig. Jo lettere errindelig et bilde er jo færre ganger må det repeteres for å sette seg i hukommelsen.

 

Det blir ofte sagt at mennesket er objektrelatert. Dette er på mange måter riktig, men ikke hele sannheten. Vår hjerne ser på objekter som enten en "hindring" eller en "mulighet". Det er dette som gjør at mennesket kan ta raske og rasjonelle valg. Et objekt kan både være en hindring og en mulighet, men dette er gitt situasjonen objektet blir observert fra. Det er derfor viktig å erkjenne hvordan objekter blir observert fra mottagerens side.

 

Design

 

 

Design er ikke bare tekst og bilder. Menneskets oppfattning og behandling av informasjon er den mest relevante faktoren for utarbeidenle av et godt design.

 

Logo

 

 

En logo er på samme måte som design, ikke bare et bilde eller tekst. Det å utarbeide en god logo kan være noe av det viktigste for en vellykket markedsføring. Dette tilbyr muligheten til å formidle et enkelt og direkte budskap på en måte som både er lett å huske og forstå.

 

KONTAKT OSS


Adresse: Gardermovegen 6, 2050 Jessheim

Telefon: (800) 0123 - 456 - 7890

E-post: post@iktmedia.no

ÅPNINGSTIDER


Mandag - Fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag  - Søndag: Stengt

FØLG OSS

Copyright © iktmedia.no